Sedef Oral

Çift & Aile Terapisti | Klinik Psikolog

MA, MBACP, MBPsS

HAKKIMDA

Mesleki Yeterlilikler  | Mesleki Deneyim | Araştırma Deneyimi | Mesleki Üyelikler

Mesleki Yeterlilikler

Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programından ikinci olarak yüksek onur derecesi ile mezun oldum.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimimi, Çift ve Aile Terapisi alanında uzmanlaşarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Enstitü İkinciliği Ödülü ve yüksek onur derecesi ile tamamladım. Uluslararası Aile Terapileri Derneği (IFTA)’nin Uluslararası Sistemik Terapi Eğitimi Akreditasyon Komitesi tarafından akredite olan bu üç yıllık program bana teori ve pratik alanda yoğun ve kapsamlı bir deneyim sağlamıştır.

ICEEFT onaylı Duygu Odaklı Çift Terapisi, UKATA onaylı Transaksiyonel Analiz Eğitimi ve EMDR Avrupa onaylı EMDR eğitimi gibi uluslararası eğitimlerin yanı sıra, birçok psikoterapi yaklaşımından eğitimler aldım. Psikodinamik Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Stratejik Aile Terapisi, Bağlanma Odaklı Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi (Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Modülleri), Dans ve Hareket Terapisi ve Motivasyonel Görüşme Teknikleri.

Psikoterapi Yaklaşımım

Klinik yaklaşımımda; Duygu Odaklı Terapi, EMDR ve Sistemik Terapi ekollerinden yararlanmaktayım.

Mesleki Deneyim

İstanbul’da çeşitli psikoterapi merkezlerinde bireysel, çift, aile ve grup terapisi hizmeti verdim. Psikoterapi hizmetlerine ek olarak; çiftler, ebeveynler ve psikolojik danışmanlar için atölye çalışmaları düzenlemekte ve STK’larda ve psiko-sosyal destek projelerinde gönüllü olarak çalışmaktayım.

Bunlara ek olarak, Türkiye’nin çeşitli illerindeki özel okullarda çalışan öğretmenlere eğitimler verdim ve psikolog ile psikolojik danışmanlara süpervizyon desteği sağladım.

2018-2020 yılları arasında MEF Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü lisans öğrencilerine ders ve klinik süpervizyon verdim.

Londra'da sürdürdüğüm psikoterapi çalışmalarımın yanı sıra, IMECE Women's Centre'da 2020 yılından beri danışmanlık hizmeti vermekteyim.

 

Araştırma Deneyimi

Araştırma deneyimini klinik pratikle bütünleştirmeye inanan bir psikoterapist olarak, Cambridge Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Araştırma Grubu’nda heteroseksüel ve homoseksüel ebeveynlerle çalıştım. Boğaziçi Üniversitesi ve New York Üniversitesi işbirliğinde yürütülen özdenetim ve içselleştirme semptomları meta-analiz çalışmasında; İstanbul Bilgi Üniversitesi Sistemik Terapi Araştırması’nda ve Davranış Bilimleri Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirilen fibromiyalji tedavisi projesinde araştırma asistanlığı yaptım.

Katıldığım araştırma gruplarının yanı sıra, Çift Terapisinde Terapistin Kendisini Kullanması konulu tez araştırmamı gerçekleştirdim. “Çift Terapistlerinin Çift Olmaya Dair İnançları ile Romantik İlişkideki ve Çift Terapisindeki Deneyimleri Arasındaki Karşılıklı Etkileşim: Nitel Bir Çalışma” başlıklı araştırmamı 2019 yılında Aberdeen’de gerçekleştirilen IFTA Dünya Aile Terapisi Kongresi’nde ve mansiyon ödülüne layık görülen çalışmanın ön bulgularını 20. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sundum.

Mesleki Üyelikler

*  The British Association for Counselling and Psychotherapy

(MBACP; Registration Number: 386306)

The British Psychological Society (MBPsS)

* International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT)

* The British Emotionally Focused Therapy Centre (BEFT)

* Duygu Odaklı Birey, Çift ve Aile Terapileri Derneği (DOÇAT);

Yönetim Kurulu Üyesi

* Çift ve Aile Terapisi Derneği (ÇATED);

Medikal Aile Terapisi Komite Üyesi

* EMDR Türkiye;

Travma İyileştirme Grubu/İnsani Yardım Grubu Üyesi